Algemene Voorwaarden

Policy

Zoals u waarschijnlijk al heeft ontdekt is Miss-Yvonne niet de gemiddelde webwinkel waar u er al zoveel van bent tegengekomen op het internet. 60% van de artikelen die mijn bedrijf aanbied zijn hoogwaardige producten die veelal in eigen, dan wel gerenommeerde ateliers met uiterste zorg worden vervaardigd. Dit geld voor de lederen, latex, lak, en stoffen kleding de exclusieve lingerie maar ook voor een groot gedeelte van de bdsm gerelateerde producten. Omdat het vervaardigen van deze producten veelal handwerk is kunnen kleine kleur of model wijzigingen voorkomen. Mochten er toch aantoonbare productiefouten aan een artikel zijn of hebben wij u iets verkeerds toegezonden neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 5 dagen contact met ons op. Na ontvangst van de artikelen dus altijd even controleren.

Voorwaarden

Deze levering en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke goedkeuring door Miss-Yvonne worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Een koopovereenkomst komt tot stand door het plaatsen van een order via de Miss-Yvonne website of onze winkel in Scheemda. Via een E-mail krijgt de klant direct na de bestelling een orderbevestiging. Als de klant in deze orderbevestiging een verkeerd besteld product ziet moet hij / zij direct contact met Miss-Yvonne opnemen zodat de bestelling nog aangepast kan worden. Doet de klant dit niet, dan komen fouten en vergissingen geheel voor risico van de klant.

Goederen blijven volledige eigendom van Miss-Yvonne totdat het totale verschuldigde bedrag met betrekking tot de geleverde goederen voldaan is aan Miss-Yvonne.

Een bestelling blijft een bestelling mits deze binnen 7 dagen gemotiveerd wordt geannuleerd via E-mail. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u ons betaald hebt. Als er nog facturen met een betalingsachterstand zijn, storten wij niet terug maar wordt het verrekend met het openstaande saldo.

Levertijd

Verzending van bestelde goederen, met uitzondering van Handmade (zie tabblad: Aanvullende informatie) kleding zoals leren, latex, datex, pvc en lak kleding welke handgemaakt zijn en een ateliertijd kunnen hebben van 3 a 6 week geschiedt normaal binnen een aantal werkdagen na ontvangst van de betaling. Als bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden. Miss Yvonne zal er dan alles aan doen om de artikelen die niet in voorraad zijn binnen 28 werkdagen te versturen. De levertijden door Miss Yvonne opgegeven zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Ruiling geschiedt alleen als de door de klant ontvangen goederen, binnen 14 dagen na verzenddatum door Miss Yvonne zijn terug ontvangen in de originele verpakking welke voorzien is van een schrijven met naam, adres en order nr. en de reden van de ruiling. De goederen moeten in perfecte staat en ongebruikt zijn. Mocht hier niet aan voldaan zijn, dan behoeft Miss-Yvonne geen ruiling toe te staan. Handmade, erotische kleding, lingerie, ondergoed en de bekende speeltjes van welke materialen dan ook vallen volgens de nieuwe richtlijnen van de consumentenbond onder de hygiënische producten. In mijn bedrijf is er echter een uitzondering vwb de hygiënische producten omschreven als Handmade (zie product tabblad aanvullende informatie) Deze mag geruild worden maar niet geretourneerd. Ruilingen van deze kleding geschied alleen in de zelfde uitvoering en kleur dan wel maatje groter cq kleiner. Er kan maar één maal geruild worden. Ongefrankeerde pakketten worden geweigerd.

De beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn, ligt volledig bij Miss-Yvonne.

Extra verzendkosten in verband met creditering, ruiling, komen altijd voor rekening van de klant.

Er kan niet geruild worden als een artikel speciaal voor de klant op maat gemaakt is of aangepast is bijvoorbeeld een broek die korter gemaakt is, en of custom made leren kleding cq latex kleding dan wel bdsm artikelen. Artikelen in de uitverkoop en / of afgeprijsde artikelen met een kortingspercentage van meer dan 15% kunnen niet geruild en/of gecrediteerd worden. Klanten die deze artikelen wel retour sturen worden belast met 20,- euro; administratiekosten. Creditering van het bedrag vindt niet plaats, wel zal er een tegoed open gehouden worden voor een volgende bestelling.

Mocht om bepaalde redenen Miss Yvonne niet in staat zijn een product te leveren, zal Miss Yvonne te allen tijde het betaalde bedrag voor het betreffende product direct terug betaalbaar stellen aan de klant. Crediteringen / terugbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats (maar uiterlijk binnen 30 dagen).

Miss Yvonne is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of ander letsel die door geleverde goederen bij een persoon, ding of dier aangericht worden of kunnen worden.

Miss Yvonne behoudt zich te allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen op website https://miss-yvonne.nl zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Klanten kunnen zich geen rechten ontlenen aan prijsstelling in door Miss-Yvonne uitgebrachte website https://miss-yvonne.nl

Miss-Yvonne behoudt zich ten alle tijden het recht om een bestelling en bijbehorende levering of klant te negeren, zonder daarvoor een motief of aanwijsbare redenen te overleggen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Miss Yvonne dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Indien een bestelling in meerdere zendingen verstuurd wordt, zal de klant hiervoor geen extra verzendkosten betalen. Miss Yvonne zal bijna altijd een bestelling versturen zodra alle artikelen in één keer samen verstuurd kunnen worden.

Klanten zijn verplicht Miss-Yvonne tijdig op de hoogte te stellen van elke adreswijziging / verhuizing. Het niet tijdig melden van een adreswijziging / verhuizing komt volledig voor rekening en risico van de klant. Zolang Miss-Yvonne geen adreswijziging / verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Miss-Yvonne bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Foto's en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van Miss-Yvonne. Het kopiëren en of nadrukken hiervan is ten strengste verboden en strafbaar. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaats vinden.

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard en worden niet beschikbaar / verkoopbaar gesteld voor derden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor afhandeling van de bestelling.

 

Handtekening Miss-Yvonne