copyright en intellectueel eigendom

Miss-Yvonne maakt gebruik van aangekocht en door fabrikanten en leveranciers aangeleverd beeldmateriaal en intellectueel eigendom (Afbeeldingen, banners, tekeningen en teksten)

Miss-Yvonne eerbiedigt de intellectuele en eigendomsrechten van deze en verwacht dat ook van de bezoekers die de website miss-yvonne.nl bezoeken. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act, waarvan de tekst te vinden is op de website van het Copyright Office van de Verenigde Staten, reageert Miss-Yvonne direct en kordaat op meldingen van vermeende schendingen van het auteursrecht op miss-yvonne.nl.

Als je de houder bent of denkt te zijn van een auteursrecht en /of intellectueel eigendom of gemachtigd bent namens een houder op te treden, kun je de vermeende schending(en) van dit recht of eigendom op miss-yvonne.nl melden door een E-mail aan ons te richten of dit via een brief aan ons mee te delen. Wanneer we je melding hebben ontvangen, zullen we deze onderzoeken en gepaste maatregelen nemen, bvb het verwijderen of wijzigen van het betreffende materiaal.